Vilkår og betingelser

Gælder fra og med 1. november 2020


1. TRÆNING MED PERSONLIGTRÆNER.DK
1.1. Træning med PERSONLIGTRÆNER.DK kan udføres af personer, som:
1.2. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter PERSONLIGTRÆNER.DK’ vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.
1.3. Personer, som ikke er myndige, kan træne hos PERSONLIGTRÆNER.DK, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.


2. ABONNEMENTER
2.1. Abonnementer som tegnes hos PERSONLIGTRÆNER.DK er et løbende aftaleforhold. Abonnementet fortsætter indtil det opsiges
2.2. Abonnementet træder først i kræft på første træningsdag
2.3. Træningssessioner starter og slutter på det aftalte tidspunkt
2.4. Opsigelse er løbende måned. Dvs. hvis et abonnement f.eks. opsiges den 20. februar, så udløber det ultimo februar (den 28. februar)
2.5. Et abonnement er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre
2.6. Det er klientens ansvar at booke det antal træningstimer om ugen, som vedkommende abonnerer på, ellers mister man timerne.
2.7. Et abonnement kan ikke sættes i bero
2.8. Abonnementer refunderes ikke
2.9. Abonnementer opsiges skriftligt til peterhausgaard@gmail.com. Opsigelse til løbende måned skal senest ske den næstsidste hverdag i måneden kl. 12.00
2.10. Særaftaler skal aftales ved abonnementets begyndelse


3. KLIPPEKORT, “KOM I GANG” & INTROTIME
3.1. 20 timers klippekort skal anvendes indenfor 16 uger
3.2. 3 timers “Kom i gang” skal anvendes indenfor 3 uger
3.3. Introtime og “Kom i gang” kan kun bestilles én gang
3.4. Klippekort, “Kom i gang” og Introtime refunderes ikke
3.5. Træningssessioner starter og slutter på det aftalte tidspunkt
3.6. Klippekort kan sættes i bero én gang i op til et halvt år
3.7. Særaftaler skal aftales ved forløbets begyndelse
3.8. Klippekort og “Kom i gang” er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre


4. AFBUD
4.1. Rettidig afbud er dagen før det aftalte træningstidspunkt dog senest kl 15. Er afbudet ikke foretaget indenfor fristen gælder det som en træningsgang.
4.2. Afbud skal ske på sms til 30263078.

 

5. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG & TVISTER
5.1. PERSONLIGTRÆNER.DK er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer PERSONLIGTRÆNER.DK´ træningstilbud til klienten, når forholdet ligger uden for PERSONLIGTRÆNER.DK´ kontrol, og PERSONLIGTRÆNER.DK ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).
5.2. PERSONLIGTRÆNER.DK’S abonnementer og forløb er underlagt dansk lov.
5.3. Tvister mellem klienten og PERSONLIGTRÆNER.DK skal søges løst i mindelighed.